Poporodowy support

Wsparcie Rodzin po porodzie

To spotkania dla kobiet wraz z dziećmi, na których wymieniamy się doświadczeniami, udzielamy profesjonalnych porad. Początek macierzyństwa to nieraz trudny czas. Warsztaty mają być formą wsparcia dla kobiet i pomocny w odnalezieniu się w nowej roli.